วิธีการและขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้า

การสั่งซื้อสินค้า สามารถทำได้ 3 วิธี ดังนี้

 
วิธีที่ 1
สั่งซื้อทางเว็บไซต์ จากระบบตะกร้าสินค้า
 
 
โดยคลิกปุ่ม
หรือ
แล้วคลิกรูป
เพื่อสรุปรายการสั่งซื้อ
 
วิธีที่ 2
สั่งซื้อทางอีเมล์ welcomewatch@gmail.com
 
 
โดยระบุชื่อรุ่น และจำนวนสินค้าให้ชัดเจน เช่น MTP-1341L-1A จำนวน 1 ชิ้น
 
 
 
 
 
 
 
วิธีที่ 3
สั่งซื้อทางโทรศัพท์
 
 
โดยการโทรศัพท์ หรือส่ง SMS ไปที่หมายเลข 084-9490719 โดยระบุชื่อรุ่น และจำนวนสินค้าให้ชัดเจน เช่น MTP-1341L-1A จำนวน 1 ชิ้น
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้า

 
ขั้นที่ 1
โทรศัพท์ หรือ SMS หรืออีเมล์ สอบถามรุ่นและราคาสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 
 
หากมีสินค้าพร้อมส่ง สามารถชำระเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่ทางร้านแจ้งไว้ในหัวข้อ "การชำระเงิน" เท่านั้น
 
ขั้นที่ 2
แจ้งยืนยันการชำระเงิน
 
 
สามารถแจ้งทางเว็บไซต์ ในหัวข้อ "แจ้งยืนยันการชำระเงิน" หรือโทรศัพท์ หรือ SMS หรืออีเมล์ ข้างต้น
 
 
โดยข้อมูลที่ใช้ในการแจ้งยืนยันการชำระเงิน มีดังนี้
 
 
1) หมายเลขหรือเลขที่คำสั่งซื้อ
 
 
2) อีเมล์
 
 
3) ชื่อและนามสกุล
 
 
4) หมายเลขโทรศัพท์
 
 
5) จำนวนเงินที่ชำระ
 
 
6) วันเดือนปี ที่ชำระเงิน
 
 
7) เวลาโดยประมาณที่ชำระเงิน
 
 
8) ชื่อธนาคารที่ชำระเงิน
 
 
9) ช่องทางการชำระเงิน (Internet Banking, ATM หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร)
 
ขั้นที่ 3
รอรับสินค้าตามระยะเวลาที่แจ้งในหัวข้อ "การส่งสินค้า"
 
 
ทางร้านจะแจ้งหมายเลข EMS ให้ท่านทางอีเมล์ หรือ SMS (หากลูกค้าสะดวก) โดยหากไม่ได้รับสินค้าตามระยะดังกล่าว กรุณาโทรศัพท์แจ้ง ที่หมายเลข 084-9490719

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

  • สินค้าทุกชิ้น รับประกัน 1 ปี ทั้งตัวเครื่องและแบตเตอรี่

  • ตระกูล DATA BANK, DURO 200 และ STANDARD จะไม่มีกล่องสินค้า

  • เนื่องจากสินค้าบางตัวมีจำนวนจำกัด ดังนั้น กรณีที่ท่านมีคำสั่งซื้อสินค้า แต่ไม่ได้ทำการชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง จะมีผลให้คำสั่งซื้อ ถูกยกเลิกโดยปริยาย

  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรดอย่าลืม แจ้งยืนยันการชำระเงิน และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ จนกว่าท่านจะได้รับสินค้า

  • ทางร้าน ไม่รับการโอนเงินเข้าชื่อบัญชีอื่นๆ นอกเหนือจากชื่อบัญชีที่แจ้งไว้ในหัวข้อ "การชำระเงิน"

  • welcomewatch.com ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรูปแบบสินค้า รวมทั้งเงื่อนไขการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    ขอบพระคุณครับ