วิธีการชำระเงิน

โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

 
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์
นาย ภิญโญ วงค์ษา
892-2-15077-7
ธนาคารกสิกรไทย
นาย ภิญโญ วงค์ษา
862-2-03845-6
  • กรณีที่ลูกค้าชำระเงิน โดยทางร้านยังไม่ได้แจ้งยืนยันว่ามีสินค้าหรือไม่ ซึ่งหากต้องคืนเงินค่าสินค้า ลูกค้าจะถูกหักเงินค่าธรรมเนียมในการโอนเงินคืน ตามจำนวนจริง

  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรดอย่าลืม แจ้งยืนยันการชำระเงิน และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ จนกว่าท่านจะได้รับสินค้า

  • ทางร้าน ไม่รับการโอนเงินเข้าชื่อบัญชีอื่นๆ นอกเหนือจากชื่อบัญชีที่แจ้งไว้ในหัวข้อ "การชำระเงิน"

    ขอบพระคุณครับ